19381124 - Sextio år

Sextio år

fyller fredagen den 25 dennes disponent Johan Hilmer Bergström, Norberg.
Han är född i Hellvi och blev student i Visby 1897, elev vid Tekniska högskolan 1898-1902 och vid Bergsskolan 1901-1902. 1902-1908 hade Bergström anställningar vid olika järnverk och var ingenjör vid Surahammars bruk 1908-1915, chef för stålverket vid Motala verkstad 1915 —1918, förste ingenjör vid Smedjebackens valsverks a/b 1918-1930. Sistnämnda år blev han disponent vid a/b Norbergs mek, verkstad.
fyller om söndag den 27 dennes hemmansägaren och kyrkvärden Gustaf V. Pettersson, Kvinnegårda i Havd-hem.
Jubilaren, som är född i Rydaholm i Småland, blev 1916 ägare till Kvinnegårda. Dessförinnan var han under åren 1906-1911 skogsvårdare i Jönköpings län. Mycket kyrkligt intresserad har han i sin hemsocken under flera år svarat för den kyrkliga söndagsskolan och är ledamot av skolrådet sedan-många år. Vän av missionen har han under lång tid varit ledamot av Gotlands missionsförbunds styrelse och är dess ordförande sedan 1937. Dessutom är han E. F. S :s provinsombud.. Om hans intresse för kyrkan och dess frågor vittnar även den omständigheten, att han ofta uppträtt såsom talare vid kyrkliga kurser och stiftsmöten m. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273