19381124 - Landsbygden. Fårö.

Landsbygden.

FÅRÖ.
En lyckad fest, anordnad av Röda Korskretsen i socknen, ägde rum på Östra Skolan i söndags. Festen hade anordnats i syfte att skaffa medel till oastubygget vid nämnda skola och resultatet blev över förväntan gott, då sammanlagt 285 kr. inflöto till bastukassan.
Tillslutningen av besökare var mycket stor och festdeltagarnas antal var ungefär 300 trots att lokalen endast rymmer hälften så många. I programmet medverkade en sångkör under folkskollärare Sven Larssons ledning; en avdelning skolbarn framförde ett par tablåer; ett föredrag om basturörelsen hölls av folkskollärare Birger Larsson och till sist gavs en enaktare, "Spegeln", med tre av kretsens kvinnliga medlemmar som aktörer. Då och då slog man emellan med en stunds allsång, vilket bidrog till att höja den förut goda stämningen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273