10381128 - Död. Inrid.

I allt för tidig vår avled hastigt Inrid å Rävlanda sanatorium fredagen den 25 nov.
Sörjd och saknad av föräldrar, far- och morföräldrar.
Visby den 28 nov. 1938.
TURE PETTERSSON.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276