10381128 - Död. Brita Kristina Thimgren.

Tillkännagives att vår kära moder och farmoder Brita Kristina Thimgren f. Lundborg stilla avled måndagen den 28 nov. kl. 5 f. m. i sitt 86 levnadsår; sörjd av oss, släkt och vänner.
Trosings i Gammelgarn den 28 nov. 1938.
ELIN o. ALBERT THIMGREN.
Thure. Elis. Birgit.

Sov älskade mor, sov ljuvligt och gott,
från arbete, sorger och smärta.
Hav tack för den kärlek vi alla har fått,
hav tack för Ditt trofasta hjärta.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276