10381128 - ROXY - Uppror i Öknen.

ROXY - Uppror i Öknen.
John WayneGotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276