040528-polhemsgrden.jpg

10381128 - Från A. 7 till luftvärnet.

Från A. 7 till luftvärnet.

Arméchefen tillstyrker en framställning från officersaspiranten, styckjunkaren i Gotlands artillerikår Lindskog om transport till luftvärnsartilleriregementet.
Tillstyrkan sker med hänsyn till det stora befälsbehovet vid luftvärnsartilleriregementet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276