10381128 - Läroverksfesten

Läroverksfesten

gick för nära nog fulla hus under fredagen och lördagen och inbragte arrangörerna en bruttosumma på omkring 800 kr., som på vanligt sätt skall användas till skolresan nästa sommar. I januari komma repriser på festen att ges i Slite och Hemse.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276