10381128 - Borgareföreningen i Visby

Borgareföreningen i Visby

sammanträdde i går i Tekniska skolan under ordförandeskap av redaktör Gust. Svedman.
Till ordförande omvaldes redaktör Gust. Svedman och till styrelseledamot för tre år valdes bankkamrer Ragnar Olin, som också innehar posten som skattmästare. Revisorer blevo rektor Einar Möller och läroverksadjunkt Daniel Glansholm med läroverksadjunkt Hj. Rydquist som suppleant.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276