10381128 - Lysning

Lysning

till äktenskap avkunnades i domkyrkan första gången mellan folkskolläraren vid Visby stads folkskola Hilding Lindén och folkskollärarinnan vid samma skola fröken Vera Wahlquist.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276