10381128 - Särskild skatt på förmögenheter

Särskild skatt på förmögenheter

skall på grundval av årets taxeringar uttagas inom Gotlands län på förmögenheter om sammanlagt 26 milj. kr. I Visby skall dylik skatt uttagas på förmögenheter om sammanlagt 14,7 milj. kr. och på länets landsbygd om 11,3 milj. kr. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276