10381128 - Två ordinarie småskollärarinnetjänster

Två ordinarie småskollärarinnetjänster

vid Visby folkskola sökas av följande lärarinnor: Märta Andersson, Vitaby, Kristianstads län, Gunborg Granlund, Visby, Ester Hedberg, Björna, Västernorrlands län, Astrid Jakobsson, Vamlingbo, Hildur Ljungberg, Höör, Malmöhus län, Karin Malmberg, Visby, Greta Mörk, Häverö, Stockholms län, Märta
Nilsson, Visby, Ester Nordborg, Harplinge, Hallands län, Anna Olofssson, Vänge, Margareta Pettersson, Ardre, Gunborg Sjöström, Hallstavik, Stockholms län, Anna Thomsson, Tofta, samt en sökande, som icke önskat få sitt namn publicerat.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276