10381128 - Sångsällskapet N. S.

Sångsällskapet N. S.

gav i går en konsert i Follingbo kyrka efter ett rikhaltigt program, som fick ett vackert framförande. Publiken var ganska talrik. Behållningen från konserten tillföll Follingbo kyrka.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276