10381128 - Kommunalombud för socknamna inom Forsa ting

Kommunalombud för socknamna inom Forsa ting

voro på måndagen samlade i kommunalrummet i Lärbro för att välja styrelseledamot i Gotlands norra härads brandstodsförening för åren 1938-43. Härtill omvaldes nämndeman Karl Berg, Norrvange i Lärbro. Till ombud vid föreningsstämmorna återvaldes för samma tid snickaren Hugo Pettersson, Kyrkebys i Hangvar och poststations-föreståndare Carl Franzn, Norrgårda i Hellvi, med hemmansägare Fr. Gardell, Kejlungs i Lärbro, som suppleant.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276