10381128 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

För misshandel
av svårare art — bl. a. hade några tänder losslagits på offret — dömdes en person till 50 dagsböter. "Dådet" hade förövats på Stenkumlaväg.

Bilförseelser.
En bilist hade saknat signalanordning på sitt fordon, vilket kostade honom 5 dagsböter. Samma person hade även lastat sin bil, så att sikten via backspegeln var skymd, för vilket han bötfälldes med 20 kr.
Två lastbilschaufförer hade lastat sina vagnar för hårt och bötade vardera 15 dagsböter. Underlåten trafikförsäkring kostade vidare en bilägare 15 dagsböter, varjämte en motorcyklist bötade 15 kr. för att han underlåtit anmäla förvärvet av cykeln.

Tvenne förargelseväckande herrar,
som haft en animerad diskussion inne på ett kafé, bötade vardera 50 riksdaler.

Tre lyktlösa cyklister
dömdes till 10 kronors böter vardera

Två fyllerister
bötade resp. 15 och 30 kr,Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276