10381128 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
Adventsstund på ålderdomshemmet. Ålderdomshemmet i Roma hade på söndagseftermiddagen besök av en grupp från Slite baptistförsamling, sammanlagt ett 25-tal personer, som anordnade ett samkväm för de gamla på hemmet, bland vilka också märkas ett par medlemmar i nämnda församling. Stunden präglades av adventsstämningen och pastor David Carlson talade över orden: "Se, din konung kommer". Vidare förekom sång både av de äldre och av juniorerna och samtliga pensionärer bjödos också på kaffe. Gästerna stannade omkring tre timmar och underhöllo sig med de gamla.
Det är klart, att pensionärerna satte mycket stort värde på detta avbrott i det dagliga livet på hemmet och de ha också bett att få genom oss uttala sitt tack till de besökande från Slite för deras minnesgodhet mot dem.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276