10381128 - Landsbygden. Stånga.

Landsbygden.

STÅNGA.
Såsom en f örsiktighetsåtgärd med anledning av mul- och klövsjuka utbrutit i socknens närhet, inställes tisdagens skördeauktion i Stånga nya missionshus.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276