10381128 - Landsbygden. Alskog.

Landsbygden.

ALSKOG.
Plöjningstävling var på lördagseftermiddagen anordnad av Alskogs S. L. U.-avdelning. Som prisbedömningsnämnd utsågs förutom Vandringsrättare Andersson, Visby, lantbr. hrr Axel Johansson, Bothe, och Charles Henriksson, Sixarve, på vars ägor plöjningen ägde rum. Som olika bedömningsmoment i tävlingen uppställdes följande:
1) L,ställning av plogen, 2) Uppläggning av fårans rygg,3) Fårans bredd och djup, 4) Antal fåror på viss bredd, 5) Slutfårans utseende, den skall vara så smal som möjligt och något djupare än de övriga, 6) Allmänt omdöme.
I tävlingen deltogo följande personer; vilka alla erhöllo pris i nedan nämnd ordning:
1) Valter Jacobsson, Bofride,
2) Allan Larsson, Aningåkra,
3) John Hansson, Aningåkra,
4) Hjalmar Olofsson, Utalskog,
5) Anders Johansson, Prästgården,
6) Erik Larsson, Aningåkra,
7) Emil Larsson, Guffride.
Samtliga deltagande såväl tävlande som åskådare, sammanlagt ett 50-tal, bjödos efteråt på riklig förplägnad i form av gott och värmande kaffe hos Charles Henriksson, Sixarve, där prisutdelning och kritik till sist ägde rum.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276