10381128 - Landsbygden. Hangvar.

Landsbygden.

HANGVAR.
Plöjningstävling i Hangvar. I lördags eftermiddag hade SLUarna hos hemmansägare Hilmer Andersson, Kyrkebys, anordnat en plöjningstävling. Kl .1 voro alla sex deltagarna samlade vederbörligen utrustade med hästar och plogar. Som prisdomare fungerade vandringsrättare Wilh. Andersson, Visby, Hilmer Andersson och Valter Engström. Efter tävlingens slut inbjöd herrskapet Andersson samtliga närvarande till ett välförsett kaffebord.
Som segrare utgick Evald Engström, Kyrkebys, med 86 poäng, 2) Ivar Åkerblom, Häf tings ,3) Hilding Pettersson, Bäcks, 4) John Hejdenberg, Kvie, 5) Mats Andersson, Austers, och 6) Sune Pettersson, Kappelshamn.
Ett 40-tal personer åsågo tävlingen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 November 1938
N:r 276