19381130 - Förlossningsvården på Gotland.

Förlossningsvården på Gotland.
23 vårdplatser i länet.

Medicinalstyrelsen har godkänt plan för förlossningsvården i Gotlands län. Enligt densamma skall i länet finnas 23 vårdplatser därav 15 på Visby lasarett, 6 i Hemse förlossningshem och 2 i Fårösunds förlossningshem.
Då det föreslagna förlossningshemmet i Slite endast skulle komma att inrymma tre vårdplatser och den av styrelsen godkända planen omfattar ett så stort antal platser, att omkring 80 procent av barnaföderskorna från landstingsområdet skulle kunna förlösas på anstalter samt för övrigt avståndet från Slite till Visby eller eventuellt till Fårösund icke överstiger 4 å 5 mil, har styrelsen icke intagit i planen nämnda förlossningshem.
Med anledning av en uppgift, att förlossningshemmet i Hemse skulle skötas under uppsikt av vederbörande provinsialläkare med biträde av en distriktsbarnmorska, har medicinalstyrelsen framhållit, att en eventuell ansökan om statsbidrag till driften av detta hem icke av styrelsen kommer att bifallas, såvida icke särskild barnmorska anställes vid hemmet. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278