19381130 - Bara skytteförening

Bara skytteförening

hade söndagen den 27 dennes anordnat sin traditionella årshögtid i Källunge J. U. F:s bygdegård. Vid festligheten närvoro förutom skyttarna även föreningens hedersledamöter samt skyttesyföreningens damer. Samlingen skedde vid halv 8-tiden och när alla voro tillstädeskomna bjöds på kaffe, varefter dans, lekar och andra förströelser vidtogo. Under af tonens lopp förrättades prisutdelning av under året inom föreningen förvärvade vandringspris och övriga priser. Prisutdelningen förrättades av ordf. och kassören med biträde av fru Alma Pettersson. Vid midnattstid bjöds på te och smörgåsar. Därefter tackade ordföranden festkommitt&I för den trevliga aftonen och de öv, riga för ett gott arbete under det gångna året samt utbringade ett leve för konung och fosterland, varefter alla åtskiljdes nöjda och belåtna med sin kväll.
Prislistorna voro följande:
Mästerskapstävlingen: 4:de och 3:dje klasserna:
1) G. Sandström 150 p. Mästerskyttarnas vpr. och föreningens silvermedalj,
2) K. Larsson 149 p., bronsmedalj,
3) B. Larsson 147 p., bronsmedalj,
4) O. Gottberg 139 p., bronsmedalj.

2:dra och 1:sta klasserna:
1) K. Johansson 161 p.. vpr och hpr.,
2) S. Olsson, 154 p., hpr.,
3) Seth Pettersson 154 p., hpr.,
4) M. Pettersson 153 p., hpr.

Ståpokalen: Sig. Pettersson, 91 p., vpr.

400 m:s-kannan: C. A. Broander, 82 p., vpr. och hpr.

Fältskyttepokalen: C. A. Broander 16,38 p., vpr. och hpr.

Gruppokalen:
1) C. A. Broander, K Fahlin, B. Pettersson,
2) A. Ohlin, A. Nilsson, M. Nilsson,
3) G. Larsson, E. Lindkvist, S. Olsson,
4) I. Wigström, J. Larsson, S. Gardelius, samtliga hpr.

Statspristävlingen: IV klass:
1) I. Wigström, 86 p., 4 kr.,
2) G. Larsson, 83 p., 3: 50,
3) C. A. Broander, 81 p., 2: 50,
4) G. Sandström 79 p., 2: —.

III klass:
1) K. Fahlin, 88 p., 3: 50,
2) O. Gottberg. 85 p., 3 kr.,
3) K. Ekelund, 78 p., 2 kr.,
4) E. Lindkvist, 66 p., 2 kr.,
5) B. Larsson, 64 p., 1 kr.

II klass:
1) S. Olsson 77 p., 3 kr.,
2) S. Pettersson, 76 p., 2: 50- kr.;
3) H: Wigström 73 p 2 kr.,
4) A. Gahnströnst; 66 p., 1 kr:

I klass:
1) F. Åhlström, 70 p., 3 kr.,
2) Seth. Pettersson, 68 p., 2 kr.,
3) K. Johansson, 59 p., 2 kr.

Rekrytklassen:
1) A. Pettersson 59 p., 2 kr.,
2) Vera Wigström, 59 p., 2 kr.,
3) E. Vahnström, 57 p., 1 kr.,
4) S. Liljeström, 55 p., 1 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278