19381130 - Petterkvist

Petterkvist: En gås är för mycket för en, men för liten för två!Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278