19380425 - Engelska luftvärnets moderna utrustning

Engelska luftvärnets moderna utrustning

inspekteras av konungen och drottningen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93