19380426 - Petterkvist

Petterkvist: Ska de vara ny soffa, ska de. vara nytt porträtt.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94