19380427 - Flygbesök i Fårösund.

Flygbesök i Fårösund.
Flygstabschefen besöker även Roma och Visborgs slätt.

I förmiddags anlände tre flygplan från Hägernäs till Fårösund på ett kort besök. Planen startade från Hägernäs kl. 8,50 och anlände till Fårösund kl. 10,15. Ombord befunno sig bl. a. chefen för flygstaben överste Nordenskiöld, chefen för Roslagens flygflottilj major Sundin, vidare majorerna Westerling och Stenbeck m. fl. Besöket avser att närmare skärskåda det område, som avsetts till flygfält i Fårösund, ävensom det område, som föreslagits till sådant i Roma, varjämte besök även avlägges på Visborgs slätt. Stabschefen överste Nordenskiöld återvänder redan i afton till fastlandet.
Militärbefälhavaren med stab inspekterade på tisdagen landstormsförråden på Fårö och besökte i samband därmed de militära anläggningarna i Fårösund.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95