19380430 - Petterkvist

Petterkvist: I vårrengöringens tid.Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98