19380914 - Lysning

Lysning

har tillkännagivits mellan kamreraren vid Hudiksvalls Nyheters A. B., Hudiksvall, Allon Ekwall och barnmorskan fröken Märtha Larsson, dotter till kamrer G. Larsson, Hogrän, och hans maka.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212