19380915 - Slip för mindre fartyg i Fårösund.

Slip för mindre fartyg i Fårösund.

Marinförvaltningen har hemställt om medgivande att verkställa utredning rörande ett utarbetet förslag till anordnande av slip för flottans och kustartilleriets mindre fartyg i Fårösund.
Slip är erforderlig tör reparationer, besiktning och årsöversyn av det fartygs- och båtmaterial, som avses tilldelas Gotlands kustartilleriförsvar samt för möjligheterna av reparationer på de lätta sjöstridskrafter, vilka baseras i Fårösund. För dessa ändamål användbar slip finnes f. n. ej att tillgå på Gotland.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213