19380915 - Hitler talar i Nürnberg

Hitler talar i Nürnberg

till den väldiga församlingen av S. S., S. A. och andra trupper i Luitpold-arenan.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213