19380915 - Petterkvist

Petterkvist: Duktiga hundar — trodde dom.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213