19380921 - Död. Johan Ludvig Jacobsson.

Att Gud till den eviga vilan i dag hemkallat vår käre make o. fader f. Hemmansägaren Johan Ludvig Jacobsson i hans 76:te levnadsår, i ljust och tacksamt minne bevarad av oss och barnbarn samt släkt o. vänner tillkännagives härmed.
Alvede i Hogrän den 20 sept. 1938.
THILDA JACOBSSON, född Osterman.
Barnen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218