19380921 - Tack. SOFIA PETTERSSON.

För alla blommor och bevis på deltagande vid vår kära moders SOFIA PETTERSSON bår vårt varma tack.
Hellvi den 21 sept. 1938.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218