19380922 - Landsbygden. Hamra.

Landsbygden.

HAMRA.
En högtidlig begravning ägde i måndags rum i Norrgårda, Hamra, då stoftet av den i sitt 90 år avlidna Maria Andersson fördes till den sista vilan. Begravningsgästerna samlades i sorgehuset, där pastor S. Nahlbom läste 2 Kor. 5: 1-10 och höll en kort betraktelse. Psalmen "Så skön går morgonstjärnan fram" sjöngs även enligt den avlidnas önskan.
Därefter ställdes färden till kyrkan, där kyrkoherde F. Therneus förrättade jordfästningen och höll ett anslående tal över Upp. 3: 5. Vid graven nedlade past. S. Nahlbom en krans från Hamra baptistförsamling, som den bortgångna tillhört sedan sin ungdom. Hennes föräldrar voro också de första baptisterna på Gotland. Inom baptistförsamlingen var hon alltid en mycket intresserad medlem och de blommor som församling och vänner ämnade ge på 90-årsdagen blevo i stället blommor vid båren.
Vid graven förekom även sång och bön. En mängd kransar hade sänts till båren.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219