19380927 - Tullen.

Tullen.

Ett förordnande som tullöveruppsyningsman vid tullstationen i Burgsvik sökes vid ansökningstidens utgång hos generaltullstyrelsen av tulluppsyningsmännen O. G. Söderholm, Helsingborg, E. R. Wickström, Köping, och G. S. Meuller i Halmstad samt tillsyningsmannen K. E. A. Kahlström i Visby. (P.)
En tillsyningsmanstjänst vid tullen i Stockholm sökes av bl. a. tullvakten K. G. Sjöblom, Kylley.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223