19380927 - Överlärartjänsten

Överlärartjänsten

i Hellvi skoldistrikt sökes endast av folkskolläraren i distriktet K. G. Engfeldt.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223