19380929 - Lysning

Lysning

har tillkännagivits mellan konstapeln vid Visby stads poliskår Inge Fredricson och fröken Ebba Johnsson, dotter till framlidne lantbrukaren Alb. Johnsson, Västkinde, och hans efterlämnade maka, född Svensson.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225