19380929 - Gudstjänsterna i Follingbo.

Gudstjänsterna i Follingbo.

Domkapitlet har medgivit att Follingbo församlings allmänna gudstjänster under tiden 1-16 oktober fortfarande få hållas i folkskolan, då installationen av värmeledning i kyrkan ännu ej har slutförts.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225