19380929 - Ombudsman Elis C:son Flodh

Ombudsman Elis C:son Flodh

kommer, såsom framgår av annons att på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och Gotlandskretsen av N. O. V. hålla en serie statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan under tiden 1-9 oktober. Härunder besökas Kappelshamn, Fårösund, Fårö, Träkumla, Västkinde, Fleringe, Hellvi, Visby och Follingbo. Jämte föreläsningarna förekommer filmförevisning m. m.
Som hr Flodh dokumenterat sig som en av landets skickligaste nykterhetstalare och då de valda föreläsningsämnena synas vara av beskaffenhet att kunna väcka allmänhetens intresse, torde arrangörerna kunna påräkna fulla hus under turnén.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225