19400604 - Lösöreauktion i Levide.

Lösöreauktion i Levide.

Lördagen den 8 innevarande juni klockan 12 låta sterbhusdelägarna efter f. hemmansägaren J. A. LAURIN vid MAGNHUSE, försälja all boets egendom, varav må nämnas:
soffa, bord, stolar, kommod, korgstol, chiffonjéer, byrå, lampor, glas och porslin, hyvelbänk, snickareverktyg, radioapparat, 1 parti spån, långstegar, ved m. m.
Betalning skall erläggas den 1 oktober 1940 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehållas tills likvid erlagts.
Klintehamn den 3 juni 1940.
JUSTUS JAKOBSON.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126