19400604 - Tyskarna ha trängt in i Dunkerque.

Tyskarna ha trängt in i Dunkerque.

Franska soldater ha satt sig fast i husen.
Rikskansler Hitlers högkvarter, 4 juni. (TT.) Krigsmaktens överkommando meddelar: Striderna om Dunkerque närma sig nu sitt slut. Våra trupper ha trängt in i staden och erövrat fortet Louis från fienden, som försvarar sig förtvivlat. Husstrider med franska trupper som fått i uppdrag att täcka de engelska soldaternas flykt på fartygen pågå alltjämt.

300 å 400 flygplan förstörda vid Paris.
Såsom redan i särskilt meddelande omtalats angrep flygvapnet överraskande den 3 juni med starka förband av alla slag franska flygets basområde vid Paris. Man lyckades eliminera det fientliga luftvärnet och utförde koncentrerade hög-och låganfall mot det franska flygvapnets industriella anläggningar och flygarna ha uppnått den effektivaste verkan. Talrika eldsvådor och explosioner ha konstaterats. I luftstrider nedskötos 79 flygplan, varjämte 300 å 400 flygplan förstördes i hangarer eller på marken. Luftvärnet kunde den 3 juni inregistrera 21 nedskjutna plan. Jämfört med dessa utomordentliga framgångar saknas blott 9 egna plan.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126