19400604 - England fruktar femte kolonnen.

England fruktar femte kolonnen.

Skärpt bevakning över alla utlänningar.
London, 4 juni. (TT.) Inrikesministern meddelar, att nya betydelsefulla åtgärder-vidtagits, varigenom utlänningarna få sin rörelsefrihet starkt begränsad. Genom en förordning på. måndagen utsträckes den för utlänningar förbjudna zonen till vissa delar av sju olika grevskap. I en ny förordning, som träder i kraft den 10 juni, bestämmes, att hela Skottland samt delar av tio andra grevskap skola vara skyddsområden. Utlänningar få ej beträda eller vistas i dessa områden utan särskilt tillstånd. För engelsmännen är det förbjudet att inom dessa områden utan bjudet att inom dessa områden medföra kameror.

Scotland Yard arresterar.
London, 3 juni. (TT fr. Reuter.) Scotland Yard har under veckohelgen företagit nya arresteringar av personer som misstänkas för överträdelse av försvarslagen. Bland de arresterade befinner sig en man vid namn Frank Joyce, broder till William Joyce som troligen är Hamburgradions uppläsare av nyheter på engelska och som fått öknamnet "lord Haw-Haw". Aktionen företogs med anledning av upplysningar som hämtats ur de dokument vilka beslagtogos vid husundersökningen i fascistpartiets lokaler i Westminster. Sammanlagda antalet anhållna lär vara ett tjugotal.
På vägarna från London har polisen också stoppat alla bilar för att kontrollera att de voro registrerade.

Engelska luftvärnet i aktion.
London, 3 juni. (TT fr. Reuter.) Kraftig kanonad hördes tidigt på måndagsmorgonen i flera delar av södra England och utanför sydkusten. Strålkastarna i en hamn vid sydkusten upptäckte ett främmande flygplan, och strax efteråt trädde luftvärnsartilleriet i verksamhet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126