19400604 - Spänningen kring Italien.

Spänningen kring Italien.

Mussolini håller ministerråd.
Rom, 4 juni. (Tr.) Ministerrådet höll på tisdagen under Mussolinis ordförandeskap ett sammanträde, som pågick 11/2 timmar. I en efteråt utfärdad kommunik
meddelas att man godkände ett antal av olika ministrar framlagda förslag av administrativ karaktär.

Medelhavsfrågorna skulle kunna
biläggas med god vilja.
London. (TT fr. Havas.) Utvecklingen av läget i Medelhavet följes med allra största uppmärksamhet i politiska kretsar i London, förklarades på måndagseftermiddagen i den brittiska radion. De allierade makterna ha vid flera tillfällen förklarat sig beredda att på vänskapligt sätt diskutera Italiens legitima krav. Man är i London övertygad om att det i Medelhavsområdet icke finnas några större meningsskiljaktigheter som icke kunna biläggas med god vilja. Om emellertid Italien föredrager slagfältet framför förhandlingsbordet skall- Storbritannien veta att vidtaga nödiga åtgärder.

Italienarne lämna Egypten.
Cairo. (TT fr. Reuter.) Oron bland italienarna i Egypten ökar i takt med spänningen i Medelhavet, och italienarna ha allmänt börjat lämna landet. Sålunda har ett stort italienskt fartyg lämnat Port Said med italienska skolbarn ombord. Italienske ministern Mazzolini har informerat de egyptiska myndigheterna om att fartygen endast har barn och inga soldater ombord.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1940
N:r 126