19400605 - Evakueringen från Flandern avslutad.

Evakueringen från Flandern avslutad.
Över 300,000 man allierade trupper bortförda. — Franske amiralen var sista man.

Paris. (TT fr. Havas.) Det franska amiralitetet har utsänt följande kommuniké om avslutandet av den svåra operationen vid Dunkerque: "Natten mellan den 3 och 4 juni inskeppades de sista arme- och marinavdelningarna, vilka under amiral Abrials befäl försvarade Dunkerque för att möjliggöra tillbakadragandet och inlastningen av de allierades nordarmeer, samtliga i god ordning, sedan hamnen gjorts oanvändbar. Genom sitt intima samarbete ha de brittiska och franska marinerna härmed slutfört en i historien enastående operation, som gjort det möjligt att samla över 300,000 man av de allierades armeer.
Trehundra franska krigs- och handelsfartyg av alla storlekar, tvåhundra mindre farkoster samt talrika av flottans flygformationer deltogo i denna operation. Vi ha förlorat jagarna Jaguar och Chacal, torpedbåtarna l'Adroit, Bourrasque, Foudroyant, l'Oarge och Sirocco samt hjälpfartyget Le Niger. Större delen av besättningarna har räddats. Andra fartyg skadades. En del av dem ha åter kunnat gå till havs.
Det franska amiralitetet visste att företaget kunde lyckas endast med uppoffrande av ett antal fartyg och flygplan. Besättningarna på Pas de Calaisflottiljens fartyg visste det också. De ha som vanligt gjort sin plikt."
Paris. (TT.) Amiral Abrial lämnade som siste man Dunkerque kl. 7 på tisdagsmorgonen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1940
N:r 127