19400605 - 906 döda och sårade vid tyska

906 döda och sårade vid tyska
raiden mot Paris.
25 tyska plan ha påträffats nedskjutna.

Paris, 5 juni. (TT.) Officiellt meddelas att antalet offer för måndagens bombardemang mot Parisområdet uppgå till 906, därav 254 döda (195 civila, 59 militärer) samt 652 sårade (545 civila, 107 militärer). Hittills har man påträffat 25 nedskjutna tyska plan, och ett flertal andra ha observerats träffade.

Tyskarnas uppgifter korrigeras.
Informationsministeriet meddelar, att den officiella tyska körnmunikn om flygraiden mot Paris anför så fantasifulla uppgifter, att de kräva en rättelse från fransk sida. Genteniot de tyska uppgifterna att 104 franska plan nedskjutits i luften och 300 400 förstörts på marken är sanna förhållandet att de nedskjutna planens antal uppgår till 7 och de på marken förstörda till 14. Av de sistnämnda äro de flesta turistplan och en del kunna repareras. Tyskarnas förluster i personal äro 75 döda eller fångar och blott 7 man för det franska flyget.
För övrigt synes det oss, heter det, omöjligt för i en flygraid deltagande plan att ens approximativt ange antalet av bomber träffade maskiner. Därför avstår också vårt flyg efter sina anfall mot marken från varje utlåtande i detta avseende.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1940
N:r 127