19400605 - Tyskarna ha tagit 1,2 milj. man i fångar.

Tyskarna ha tagit 1,2 milj. man i fångar.
Vapen och förråd för 75-80 divisioner ha erövrats. En översikt efter Flandernslagets slut.

Hitlers högkvarter, 5 juni. (TT.) Krigsmaktens överkommando meddelar i en kommuniké bl. a.: Den stora striden i Flandern och Artois ar slut. Den kommer i krigshistorien att inta platsen som alla tiders förintelseslag. När tyska krigsmakten den 10 maj inledde avgörandet i väster hade den av Hitler fått som strategiskt mål att skapa förutsättningar för ett tillintetgörande av de engelska och franska armeerna norr om Aisne och Somme. Samtidigt skulle Holland raskt tagas och därmed elimineras såsom bas för engelska operationer. Vad som fullbordats var icke, såsom den engelska propagandan söker göra gällande, den engelska armens hjältemodiga tillbakatåg, utan en av de största katastroferna i historien, må vara att några tusental kunnat rädda blotta livhanken. Men deras materiella utrustning ligger i oöverskådliga massor på Flanderns och Nord-Frankrikes vägar.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1940
N:r 127