19400605 - Kända svenskar träffades av tyska bomber.

Kända svenskar träffades av tyska bomber.
Fru Eva Bratt dödades under raiden mot Paris. — Dr Bratt erhöll skador.

Stockholm, 5 juni. (TT.) Fru Eva Bratt, maka till chefen för SKF :s franska anläggningar, dr Ivan Bratt, dödades vid det tyska flyganfallet mot Paris på, måndagen, och dr Bratt själv skadades, meddelas från Paris. Makarna befunno sig på väg till Paris i bil och överraskades av flygangreppet. Fru Bratt träffades i huvudet, troligen av en bombskärva, och dödades. Dr Bratt som också träffades i huvudet uppges ej vara allvarligt skadad. Fru Bratt var 32 år gammal.
Svenska beskickningen i Paris meddelar UD att enligt vad den har sig bekant samtliga svenskar i övrigt i Paris äro välbehållna.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1940
N:r 127