19400605 - Sjuksköterskorna studera krigssjukvård.

Sjuksköterskorna studera krigssjukvård.

Sjuksköterskorna studera krigssjukvård.

Svenska sjuksköterskeföreningen samlades på måndagen i Stockholm för att genomgå en tredagarskurs i modern krigssjukvård. Bilden visar: Sittande fr. v.: Sv. sjuksköterskeföreningens sekreterare, syster Gerda Höjer, syster Karin Elfverson, en av tisdagens talare, och syster Dagmar Sand. Stående fr. v.: föreninkgens ordförande, syster Elisabeth Lind instruktionssköterskan på Sophiahemmet, syster Greta Giertz, syster Agda Larsson och syster Karin Wretblad. Överst ses dr K. E. Groth, en av måndagens föreläsare och syster Greta Lidman (i mitten) och syster Anna Anderson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1940
N:r 127