19400605 - De allierade stärka beredskapen

De allierade stärka beredskapen
i Medelhavszonen.

De allierade stärka beredskapen

Brittisk bombplanseskader över Kairo.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 juni 1940
N:r 127