19400606 - Jakttiderna.

Jakttiderna.

Kungörelse om jakttiderna beräknas i år bli utfärdad tidigare än vanligt, troligen i en av de närmaste konseljerna. Vad angår Gotlands län har domänstyrelsen föreslagit, att rävjakten här avses ett under jaktåret 1940-41 vara tillåten 1 nov.-28 febr., ekorrejakten hela året. Haren föreslås få jagas å Fårön 1 nov.-31 jan. och å Gotland i övrigt 1 okt.-31 jan. Jakt efter orrhöna, ripa och tjäder blir fortfarande förbjuden å hela Gotland. Rapphönsjakten å Gotland avses förlagd till tiden 1 okt.-15 nov., varvid dock är att märka, att all jakt efter rapphöns och vaktel är förbjuden å Fårön intill 1943 års utgång. Det sistnämnda gäller även om fasanhöna och fasantupp å Fårön. I övrigt är det avsett, att fasantupp skall få jagas å Gotland 16 okt.-15 nov. samt fasanhöna 1-15 nov. (P)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 juni 1940
N:r 128