040613-visbyhamn.jpg

19400607 - Statsbidrag till torrläggningsföretag.

Statsbidrag till torrläggningsföretag.

K. m:t har anvisat statsbidrag med 5,000 kr. för delvis bestridande av de till 18,000 kr. beräknade kostnaderna till Roma och Store myrars torrläggningsföretag i Väte med flera socknar, med 1,000 kr. av de till 2,000 kr. beräknade kostnaderna för Kassle och Skälstäde myrars torrläggningsföretag i Hangvar och Halls socknar, med 1,000 kr. av de till 1,800 kr. beräknade kostnaderna för Norrlanda myrs torrläggningsföretag i Anga och Norrlanda socknar samt med 4,000 kr. av de till 9,000 kr. beräknade kostnaderna för Fjäle och Smiss myrars torrläggningsföretag i Mästerby m. fl. socknar. Samtliga dessa företag äro lämpliga att utföras som beredskapsarbete.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129