19400607 - Bröllop

Bröllop

firades i lördags i Guldrupe mellan furiren Ivar Andersson, Tingstäde, och fröken Greta Hallgren, dotter till hemmansägare Karl Hallgren, Bondarve i Guldrupe, och hans maka. Samlingen skedde i bröllopsgården vid 1-tiden och vigseln förrättades i kyrkan kl. 3. Vigselförrättare var pastor Ceder. Som bruttöverska och bruttbonde fungerade fru Hildur Hägg och hr John Högbom. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Gösta Andersson—Jenny Hallgren, Gustav Hallgren—Majken Andersson, Evert Hägg—Jenny 'Andersson, Artur Hallgren—Gunhild Larsson, Bror Andersson—Dagmar Eriksson, Nils Lyberg—Greta Jakobsson, Bertil LybergEivor Thosell, Henry Wengberg—Alfhuld Hägg och Henning Wengberg—Asta Persson. Brudnäbb var Lilian Hägg och som spelmän vid bröllopet, som varade i dagarna två, medverkade Artur Olofsson och Gösta Eriksson, Guldrupe.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 juni 1940
N:r 129